Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Влада Вучинић
Психолог Никола Стевановић
Педагог Ивана Николић
Библиотекар Василије Савић
Секретар Oливера Гавриловић
Шеф рачуноводства Александра Патенковић
Референт за финансијско-рачуноводствене послове Сандра Димитријевић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик/грађанско васпитање Радинка Бановац
мр Драгана Лончаревић
Наташа Мугоша
Марија Марковић
Енглески језик Горана Феризовић
Александра Куртеш
Анђелка Бојовић
Немачки језик Марина Стојановић
Видак Вулић
Географија мр Сања Топаловић
Слађана Миливојевић
Историја Милош Пекић
Мања Милиновић
Математика Маја Заграђанин
Марија Тадић
Милена Марковић
Хемија Светлана Јоцић
Физика Ивана Симеуновић
Биологија Данијела Јукић
Биљана Ђурђевић
Техничко и информатичко образовање/Техника и технологија Весна Поповић
Владица Марковић
Саша Шипка
Информатика и рачунарство Душица Чича
Ликовна култура Иван Величковић
Синиша Зековић
Музичка култура Бојан Сарић
Миљана Перић
Физичко и здравствено васпитање/физичко васпитање-изабрани спорт мр Радослав Краљевић
Срђан Живковић
Драгана Мијатовић
Александар Суботић
Феђа Пишчевић
Свакодневни живот у прошлости Мања Милиновић
Чувари приорде Биљана Ђурђевић
Данијела Јукић
Хор и оркестар (обавезне наставне активности) Бојан Сарић
Цртање, сликање и вајање Иван Величковић
Верска настава Марица Лазукић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставник/наставница разредне наставе Младенка Башић
Слађана Величковић
Ана Зорић
Јелена Јовановић
Јована Младеновић
Драгана Бабић
Невена Радановић
Весна Ћехић
Жељка Ђокић
Катарина Урошевић
Стефан Димитријевић
Снежана Павловић
Љиљана Милошевић
Марина Јовановић
Слађана Ђуричић
Даринка Танасковић
Сњежана Ћивша
Биљана Радаковић
Ивана Бојанић
Марија Михаиловић
Андријана Митровић
Александра Ераковић
Наставници разредне наставе, по уговору о обављању привремених и повремених послова (боравак 3. и 4. разреда) Маријана Марјановић
Марија Јерковић
Александра Петровић
Сања Богдановић
Драгица Тодорић
Миљана Митровић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар/мајстор одржавања Александар Матић
Сервирка Милица Трајковић
Спремачица Сузана Глигоријевић
Славица Тодоровић
Зорица Милошевић
Славица Николић
Светлана Здравковић
Злата Шкорић
Валентина Ђорђевић
Свјетлана Броћета
Маја Ђурановић
Светлана Вићовац