Бројно стање ученика и одељења

Укупан број ученика школе је 631 и они су распоређени у 28 одељења.
Бројно стање ученика по одељењима на почетку школске 2018/2019. године*:

Разред Број Ученика Број Одељења
I 92 4
II 99 4
III 68 3
IV 74 3
I-IV 333 14
V 58 3
VI 72 3
VII 81 4
VIII 87 4
V-VIII 298 14
I-VIII 631 28

*број ученика од 3. септембра 2018. године