Menu

Бројно стање ученика и одељења

Укупан број ученика школе је 689 и они су распоређени у 31 одељење.

Број ученика по разредима:*

Разред Број Ученика Број Одељења
I 107 5
II 113 5
III 85 4
IV 102 4
I-IV 407 18
V 67 3
VI 77 3
VII 62 3
VIII 76 4
V-VIII 282 13
I-VIII 689 31
* број ученика од 21. јануара 2021. године