Техничка и наставна средства

Школа је опремљена следећим техничким и наставним средствима:

Телевизора 10 Лаптоп 3
Графоскопа 3 Видео бим 1
Микроскопа 8 Факс апарат 1
Дијапројектора за елемент филм 2 Дигитални фото апарат 1
Фотокопир апарата 2 Компјутера 44
DVD 3 Миксета 1
Штампача 7 Звучници 2
Слајдера 3 Микрофони 3
Скенера 2 Сталци за микрофоне 2
Интер-активне табле
са пројекторима за интерактивне табле
15