Menu

Припремна настава за матуранте

Планови припремне наставе наставника

 • Српски језик
 • Математика
 • Историја
 • Географија
 • Биологија
 • Физика
 • Хемија

Материјал за припремну наставу

Математика
 • Алгебра и функције
 • Припремна настава
Српски језик
 • Грађење речи
 • Стих, строфа и рима
 • Облици казивања
 • Стилске фигуре
 • Гласови и гласовне промене
 • Падежи
Историја
 • Увод у историју и праисторија
 • Стари век
 • Средњи век
 • Општа историја средњег века
 • Национална историја - Нови век
 • Општа историја - Нови век
 • Национална савремена историја
 • Увод у историју, праисторија, Стари век
 • Општа савремена историја
Географија
 • Припремна настава
 • Африка (pptx)
 • Азија (pptx)
 • Африка - питања за вежбање
 • Америка - питања за вежбање
 • Аустралија - питања за вежбање
 • Азија - питања за вежбање
 • Америка (pptx)
 • Аустралија (pptx)
Биологија
 • Задаци за вежбање, нивои организације, кожа, скелет
 • Упитник
 • Задаци за вежбање
 • Завршни испит
 • Задаци за вежбање - 5. и 6. разред
 • Задаци - ћелија, деобе, чула, жлезде
Физика
 • Гравитација
 • Равнотежа
 • Припремна
 • Припремна - питања
 • Припремна
Хемија
 • Припремна 2
 • Припремна 3