Menu

Школски одбор

Чланови Школског одбора:

Име и презиме Функција Представник
Милош Пекић Председник Наставничко веће
Сања Вучићевић Заменик председника Локална самоуправа
Биљана Радаковић Члан Наставничко веће
Василије Савић Члан Наставничко веће
Ивана Спасовић Члан Савет родитеља
Гордана Бзик Члан Савет родитеља
Јелена Симончић Члан Савет родитеља
Предраг Милчић Члан Локална самоуправа
Зорана Мраовић Члан Локална самоуправа