Школски одбор

  1. Снежана Марковић, председник
  2. Милош Пекић, заменик председника
  3. Биљана Радаковић
  4. Ана Сребрић
  5. Јелена Петровић
  6. мр Зоран Стојковић
  7. Живојин Живуловић
  8. Бојана Плавшић Дроњак