Одлука о наставку извођења двојезичне наставе у ОШ "Старина Новак"

У ОШ Старина Новак се од 2006. године успешно реализује двојезична настава на српском и енглеском језику у седмом и осмом разреду. Двојезична настава је прошла евалуацију специјално формиране комисије министарства просвете и добила позитивно мишљење, као и препоруку за даљу реализацију. Резултати и искуство који су се у минулом периоду сакупили резултирали су добијање сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставак извођења двојезичне наставе без временског ограничења. Оваква сагласност ресорног министарства базира се на мишљењу Завода за унапређивање образовања и васпитања, и може се сматрати признањем успешности извођења двојезичне наставе. Дакле, након стручних и техничких услова стекли су се и формално-правни услови да се двојезична настава третира као трајни квалитета ОШ "Старина Новак", јединствен у систему основних школа Србије.
Факсимил одобрења за извођење двојезичне наставе

Влада Вучинић, директор школе