Menu

Распоред писаних провера знања у школској 2022/2023. години

II полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
I 19. 24-28.
20. 31.1-4.2. Хемија К
II 21. 7-11.
22. 21-25. Биологија
Математика
К
К
Географија
Математика
К
К
Математика К
23. 28.2.-4.3. Физика
Српски језик
К
К
Српски језик (8/1) К
III 24. 7-11. Немачки језик
Математика
К
К
Немачки језик
Српски језик
К
К
Немачки језик
Српски језик
К
П
Хемија
Физика
К
К
25. 14-18. Биологија
Географија
К
К
Енглески језик
Географија
К
К
Хемија
Енглески језик
К
К
Биологија
Српски језик
К
П
26. 21-25. Енглески језик
Српски језик
К
П
Српски језик
Физика
П
К
Биологија К Математика
Немачки језик
П
К
27. 28.3-1.4. Математика П Географија
Енглески језик
К
К
IV 28. 4-8. Географија
Физика
К
К
Хемија
Физика
К
К
29. 11-15. Математика П Математика П Географија
Немачки језик (8/1)
Математика (8/2, 3)
К
П
К
30. 18-21. Физика К Математика (8/1) К
V 31. 4-6. Беологија К
32. 9-13. Немачки језик
Географија (5/2)
П
К
Биологија
Географија
К
К
Хемија
Немачки језик
К
П
Енглески језик
Физика (8/1)
Немачки језик (8/2, 3)
П
К
П
33. 16-20. Математика
Енглески језик
К
П
Српски језик
Енглески језик
П
П
Енглески језик
Математика
П
К
Биологија
Српски језик (8/1)
Физика (8/2, 3)
34. 23-27. Српски језик П Српски језик
Немачки језик
К
П
Српски језик
Физика
П
К
Хемија
Српски језик (8/1)
Математика (8/2, 3)
К
К
П
35. 30.5-3.6. Биологија К Српски језик
Биологија
К
К
Математика (8/1)
Српски језик (8/2, 3)
П
П
VI 36. 6-10. Математика П Физика К
37. 13-17. Математика П Хемија
Математика
К
П
38. 20-24.
П - писмени задатак
К - контролни задатак

II полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
I 19. 24-28.
20. 31.1-4.2. Математика К ПиД
Математика
К
К
II 21. 7-11. Српски језик К Српски језик К
22. 21-25. Математика К
23. 28.2.-4.3. Енглески језик К Српски језик К Српски језик
Енглески језик
К
К
III 24. 7-11. Математика К СОН
Математика
К
К
ПиД
Енглески језик
К
К
Математика К
25. 14-18. Српски језик К Математика К
26. 21-25. Српски језик К ПиД
Српски језик
К
П
27. 28.3-1.4. СОН К Српски језик К
IV 28. 4-8. Математика К
29. 11-15. Српски језик К Српски језик
Математика
К
К
Српски језик
ПиД
К
К
Српски језик
Математика
К
П
30. 18-21. Српски језик К Математика К
V 31. 4-6.
32. 9-13. СОН К Енглески језик К Енглески језик К Математика
ПиД
К
К
33. 16-20. Математика К Српски језик К Енглески језик
Математика
К
К
34. 23-27.
35. 30.5-3.6. Математика К Математика
СОН
К
К
Математика
Српски језик
К
К
Српски језик К
VI 36. 6-10. Математика К ПиД К Српски језик
Математика
К
П
37. 13-17. СОН К Српски језик
Математика
К
К
Српски језик К
38. 20-24. Српски језик К Математика К ПиД
Математика
К
П
П - писмени задатак
К - контролни задатак

Преузмите распоред у pdf формату


Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1-4.
2. 7-11.
3. 14-18.
4. 21-25.
X 5.
6. 5-9.
7. 12-16.
8. 19-23.
9. 26-30.
XI 10. 2-6.
11. 9-10.
12. 16-20.
13. 23-27.
XII 14.
15. 7-11.
16. 14-18.
17. 21-25.
18. 28-30.
I 19. 11-15.
20. 18-22.
21. 25-29.