Распоред писмених провера знања у школској 2019/2020. години - II полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
II 23. 24-28.
III 24. 2-6. Биологија К Биологија
Физика
К
К
Физика К
25. 9-13. Енглески језик
Математика
К
К
Енглески језик К Енглески језик К Енглески језик
Српски језик
К
К
26. 16-20. Биологија
Немачки језик
К
К
Географија
Математика
Географија
Немачки језик
К
К
Географија
Хемија
К
К
27. 23-27. Српски језик
Географија
П
К
Физика
Српски језик
К
П
Хемија
Математика
К
П
Биологија
Српски језик
К
П
28. 30.3-3.4. Математика П Математика
Немачки језик
П
К
Српски језик
Српски језик
П
К
Немачки језик
Математика
К
П
IV 29. 6-10. Енглески језик
Српски језик
К
К
Енглески језик
Српски језик
К
К
Физика
Енглески језик
К
К
Физика
Енглески језик
К
К
31. 21-24. Биологија К Математика
Немачки језик
П
К
32. 27-30. Немачки језик П Физика К Математика К Хемија
Математика
К
К
V 33. 4-8. Енглески језик
Математика
П
К
Енглески језик П Хемија
Енглески језик
К
П
Енглески језик
Биологија
П
К
34. 11-15. Биологија К Географија
Немачки језик
К
П
Географија
Немачки језик
К
П
Географија
Српски језик
К
П
35. 18-22. Српски језик П Српски језик
Математика
П
К
Физика
Биологија
К
К
Физика
Српски језик
К
К
36. 25-29. Српски језик
Математика
К
П
Српски језик К Српски језик
Српски језик
П
К
Хемија
Математика
К
П
VI 37. 1-5. Математика П Математика П
38. 8-12. Физика
Математика
К
К
Хемија
Математика
К
К
39. 15-16.

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Распоред писмених провера знања у школској 2019/2020. години - II полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
II 23. 24-28. Математика К
III 24. 2-6. Математика К Свет око нас К Српски језик К Математика К
25. 9-13. Српски језик
Свет око нас
К
К
Српски језик
Енглески језик (2/1, 2/3)
К
К
Природа и друштво К Математика К
26. 16-20. Српски језик К Енглески језик (3/2, 3/3, 3/4)
Математика
К
К
27. 23-27. Енглески језик (2/2, 2/4) К Српски језик П Математика
Енглески језик (4/1, 4/3)
П
К
28. 30.3-3.4. Математика К Математика
Српски језик
К
К
Српски језик
Енглески језик (4/2)
К
К
IV 29. 6-10. Српски језик К Српски језик К Енглески језик (3/1) К Српски језик П
31. 21-24. Математика К Српски језик
Енглески језик (2/1, 2/3)
К
К
ПиД К
32. 27-30. Српски језик
Свет око нас
К
К
Математика К
V 33. 4-8. Математика
Српски језик
К
К
Природа и друштво
Енглески језик (3/2, 3/4)
К
К
34. 11-15. Енглески језик (2/2, 2/4)
Математика
К
К
Енглески језик (3/1, 3/3) К Енглески језик
Математика
К
К
35. 18-22. Српски језик
Свет око нас
К
К
Математика
Свет око нас
К
К
Српски језик
ПиД
П
К
36. 25-29. Српски језик
Математика
К
К
Математика П
VI 37. 1-5. Математика К Математика
Свет око нас
К
К
Математика
Српски језик
К
К
38. 8-12. Српски језик
Математика
К
К
Српски језик
Математика
К
К
Енглески језик (3/2, 3/4) Српски језик
ПиД
К
К
39. 15-16. Свет око нас К

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
II 23. 24-28.
III 24. 2-6.
25. 9-13.
26. 16-20.
27. 23-27.
28. 30.3-3.4.
IV 29. 6-10.
31. 21-24.
32. 27-30.
V 33. 4-8.
34. 11-15.
35. 18-22.
36. 25-29.
VI 37. 1-5.
38. 8-12.
39. 15-16.