Календар образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године. Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда биће остварен током 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

Како би сваки дан у седмици био заступљен 36, односно 34 пута биће примењена одлука у вези са равномерном расподелом дана у седмици,а коју је донео Актив директора школа на општини Палилула:

 • Среда, 13.11.2019. биће примењен распоред часова од понедељка
 • Четвртак, 23.1.2020. биће примењен распоред часова од понедељка
 • Уторак, 21.4.2020. биће примењен распоред часова од понедељка

Надокнада наставних дана у којима ће се реализовати екскурзије ученика извршиће се радним суботама у II полугодишту.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела - први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
• За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике 8. разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се у петак, 31.јануара 2020.године.

Подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.
 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
("Службени гласник РС", бр.43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се празнује радно, без одржавања наставе, Свети Сава - Дан духовности, 27.јануара 2020. и Видовдан-спомен на Косовску битку, 28. јуна 2020. године
У школи се обележавају и Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године,
Дан просветних радника се обележава у петак, 8. новембра 2019. године
Дан школе се обележава у последњој недељи децембра 2019. године (недеља школе 23-27. децембра 2019).

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
Православци – на први дан крсне славе
Припадници Исламске заједнице - 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског Бајрама и 24. маја 2020. године на први дан Рамазанског Бајрама;
Припадници Јеврејске заједнице –18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару - 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;
Пприпадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 10. априла до 13. априла 2020. године; православци од 17. априла до 20. априла 2020. године).

Спортски дани планирани су:

 • јесењи:
  септембар (у току последње недеље септембра): јесењи крос (ненаставни, али радни – обавезан за све наставнике, ученике и запослене у школи)– часови ће се надокнадити по посебном плану надкокнаде.
 • пролећни:
  1. Време одржавања Београдског маратона: Трка задовољства
  2. Мај: пролећни крос
  3. Мај: Спортски дани

Школска година има 4 класификациона периода:

 • Први класификациони период - 8.11.2019, Одељењска већа и Наставничко веће биће организованиод 12. XI до 15. XI 2019.
 • крај I полугодишта, 31. I 2020.– Одељењска већа и Наставничко веће планирана су за 31.I2020.
 • трећи класификациони период - 11. IV 2019, Одељењска већа и Наставничко веће биће организовани од 21. IV до 24. IV 2020.
 • крај другог полугодишта за ученике VIII разреда, 2. VI – Одељењскa већа и Наставничко веће биће одржана од3. VI до 5. VI 2020.
 • крај другог полугодишта за ученике I-VII разреда, 16. VI – Одељењска већа и Наставничко већеод 22. VI 2020,
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у суботу, 28. марта 2020, а завршни испит у среду, 17. јуна, четвртак, 18. јуна и петак, 19. јуна 2020. године.